Dagpenge

Feriepenge fra arbejdsgiver

Du optjener feriepenge i et arbejdsforhold.

Du skal altid først holde ferie med feriepenge, inden du kan holde ferie med feriedagpenge.

Det er vigtigt, at du oplyser alle dine ferieperioder, når du søger om feriedagpenge via selvbetjeningen på Mit MA.

Tjek din situation

Du optjener ret til ferie med feriegodtgørelse/løn i et ferieår (optjeningsåret) fra de arbejdsgivere, du var ansat hos i optjeningsåret.

Optjeningsåret går fra den 1. september til den 31. august i det efterfølgende år (12 måneder).

Ferieafholdelsesperioden derimod går fra den 1. september til den 31. december i det efterfølgende år (16 måneder).

Du optjener 2,08 feriedage pr. måned, du er ansat. Dette gælder både deltids- og fuldtidsansættelse. Under en måneds ansættelse optjenes ferien i forhold til antallet af dage, du var ansat. Et års ansættelse i optjeningsåret giver 25 feriedage.

Har du været time, uge- eller 14-dages lønnet, indberettes dine feriedage til borger.dk.

Er det samlede antal feriedage, du har ret til i ferieafholdelsesperioden, mindre end 25, afholder du først din egen, optjente ferie. Bagefter afholder du de feriedage med feriedagpenge, du har optjent ret til.

Er det samlede antal feriedage større end 25, skal du stadig kun holde 25 dages ferie for at få udbetalt dine feriepenge og feriedagpenge.

Eksempel

Du har optjent 20 feriedage i et deltidsjob, og du har optjent 10 dage med feriedagpenge på supplerende dagpenge.

I alt giver det 30 optjente feriedage, men du kan ifølge ferieloven kun holde 25 dages ferie. Du skal så afholde 15 dage med egen optjent ferie og derefter kan du få feriedagpenge samtidig med, at du får udbetalt egen ferie.

Regnestykket er: 25 feriedage -10 dage med feriedagpenge =15 dage, som skal afholdes, inden du får ret til feriedagpenge.

Er antallet af feriedage på egen optjent ferie ikke korrekt?

Kontakt den arbejdsgiver, der har opgjort antallet af feriedage.

Arbejdsgiver kan indberette på timer og måneder. Du får den mest korrekte beregning, hvis det er sket på timer.

Kan du ikke komme til enighed med din arbejdsgiver, må du kontakte din faglige organisation. De kan hjælpe dig med opgørelsen af det korrekte antal dage.

Du kan højst overføre 5 feriedage til næste ferieår

Det er kun ferie optjent ved en arbejdsgiver, der kan overføres. Det kræver en skriftlig aftale mellem dig og arbejdsgiveren. Hvis vi skal udbetale feriedagpenge til dig, skal vi altid have en kopi af aftalen.

Du kan kun overføre optjente feriedage ud over de første 20 dage. Det vil sige, at du højst kan overføre i alt fem feriedage.

Der gælder andre regler, hvis du ikke har haft mulighed for at afholde egne optjente feriedage (såkaldt feriehindring).

 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00