Dagpenge

G-dage

Hvis du bliver afskediget, hjemsendt eller din tidsbegrænsede ansættelse ophører, skal din arbejdsgiver betale såkaldt dagpengegodtgørelse – også kaldet ‘G-dage’.

Har du været ansat hos din tidligere arbejdsgiver i 74 timer eller mere inden for de seneste 4 uger, har du krav på at få betaling for to G-dage fra arbejdsgiveren.

Betingelsen for at få ret til G-dage

Du skal inden for de seneste fire uger have haft mindst 74 arbejdstimer. Du skal også være meldt ledig på jobnet.dk.

Hvor meget svarer G-dage til i kroner og øre?

Hvis du er ledig en hel dag (defineret som mere end fire timer), svarer det til en hel G-dag på 940 kr. i 2024, som arbejdsgiveren skal betale. Er du ledig i fire timer og derunder, skal arbejdsgiveren betale 470 kr. i 2024 for en halv G-dag.

G-dage fratrækkes dine dagpenge

G-dagene modregnes i dine dagpenge, uanset om du har fået dem udbetalt eller ej. Så sørg for at få dem. Hvis du har ret til en hel G-dag, bliver der trukket 7,4 timer i dine dagpenge (og 3,7 timer hvis du har ret til en halv G-dag).

NB: Hold øje med, at arbejdsgiveren betaler dine G-dage

Ofte er arbejdsgiverne ikke opmærksomme på, at de skal betale G-dage. Men din tidligere arbejdsgiver skal betale for dine G-dage så hurtigt som muligt. Det skal senest ske ved anden lønudbetaling efter dit arbejdsophør, eller efter du har givet en erklæring på tro og love. Hvis du ikke har fået godtgørelsen udbetalt, skal du kontakte arbejdsgiveren – hvis det fortsat volder dig problemer at få pengene, så kontakt os.

Situationer, hvor din arbejdsgiver ikke skal udbetale G-dage

I visse tilfælde skal din arbejdsgiver ikke udbetale G-dage, fx hvis:

  • Du er kommet i arbejde på fuld tid hos en anden arbejdsgiver på G-dagene.
  • Du holder ferie på G-dagene.
  • Du modtager sygedagpenge eller ved dagpenge under de første 14 dages sygdom i tilslutning til ansættelsens ophør.
  • Afskedigelsen/arbejdsophøret væsentligt beror på dig og dine forhold.
  • Du har været ansat i et arbejde med offentligt løntilskud.
Bemærk: Særlige G-dags-regler for løstansatte
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00