Dagpenge

Jeg er nyuddannet og allerede medlem af MA

1. På første ledige dag: Meld dig ledig på jobnet.dk

Du kan tidligst få dagpenge fra den dag, du melder dig ledig på jobnet.dk. Hvis det er første gang, du besøger jobnet.dk, så skal du oprette dig som bruger først. Husk også at lægge dit cv ind inden to uger. Begynd at registrere din jobsøgning i joblog på Jobnet eller i selvbetjeningen på Mit MA; det slår igennem begge steder.

2. Senest to uger efter dimission: Skift status til nyuddannet medlem

Fra du afslutter din uddannelse, har du to uger til at skifte status fra studiemedlem til nyuddannet medlem, det vil sige logge i selvbetjeningen på Mit MA (med MitID) og udfylde blanket AK044 (statusændring) under punktet Medlemskab.

Som dimittendmedlem skal du betale kontingent, også hvis du er ledig.

Hvis du har været studiemedlem mindst et år før dimission, har du ret til dagpenge fra dag et. Ellers har du ret til dagpenge en måned efter din uddannelse er afsluttet.

Hvilken dato skal du regne med i forhold til ‘afsluttet uddannelse’?

Hvis den endelige dimissionsdato er ukendt, så vent med at udfylde blanketten til du kender datoen – eller skriv en besked til os i selvbetjeningen på Mit MA, hvis du har spørgsmål.

3. Hvis du har et studiejob – tænk dig om

Der er to muligheder:

1) Afslut dit studiejob, og få fulde dagpenge. Inden du dimitterer (og kan skifte status til nyuddannet medlem, punkt 2 ovenfor), skal du sige studiejobbet op og være fratrådt, hvis du vil undgå dagpengekarantæne på tre uger. Det skyldes reglerne om selvforskyldt ledighed.

2) Behold dit studiejob og få supplerende dagpenge. Det kan være en god idé at holde fast i arbejdsmarkedet efter dimission med et studiejob og så modtage supplerende dagpenge – kontakt os, og bliv vejledt om reglerne.

Når du dimitterer og har arbejdet efter din dimission, har du mulighed for at vælge en af to muligheder:

Valg 1) Dimittendsatsen og en etårig dagpengeperiode.

Du får 14.106 kr. i dagpenge om måneden de første 3 måneder som ikke-forsørger. Fortsætter du på dagpenge efter de 3 måneder, så bliver dagpengene sat ned til 9.700 kr., hvis du er under 30 år og til 12.253 kr., hvis du er over 30 år. Er du forsørger, så er dagpengesatsen 16.177 kr. i hele perioden.

Valg 2) Sammenlægge uddannelse og arbejde

Du kan også vælge at bruge sammenlægningsreglen og få beregnet en sats og dermed få ret til en toårig dagpengeperiode. Du kan dog kun få beregnet en dagpengesats på baggrund af dit lønarbejde. Men det kræver, at du har haft arbejde efter din dimission.

Og det kræver, at du har været medlem i mindst 12 måneder, før du søger om dagpenge.

Du kan læse meget mere om sammenlægningsreglen her under vores korte introduktion til dagpengesystemet.

4. Udfyld en ledighedserklæring

Når du melder dig ledig på jobnet.dk (punkt 1), bliver du mindet om, at du skal udfylde en ledighedserklæring (’ansøgning om dagpenge’).

Gå i selvbetjeningen på Mit MA (log på med MitID), og udfyld en ledighedserklæring under punktet Dagpenge.

Når du får dagpengeret på baggrund af uddannelse, skal du som hovedregel opfyldet sprogkravet.

Sprogkravet anses for opfyldt når man har gennemført 6. klassetrin i folkeskolen, herunder i en tilsvarende dansk friskole eller dansk privat grundskole. Du kan også opfylde sprogkravet, hvis du har f.eks. folkeskolens afsluttende prøver 9. eller 10. klasse, bevis for studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx) samt for studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) eller bevis for videregående uddannelser f.eks. på universiteter, professionsskoler

Hvis man ikke kan opfylde sprogkravet, kan man i stedet opfylde et såkaldt tilknytningskrav på baggrund af løntimer forud for indplacering i en dagpengeperiode. Der skal være indberettet mindst 600 løntimer (400 for deltidsforsikrede) til SKATs eIndkomst i 12 måneder indenfor 24 måneder. 

Du kan læse meget mere om sprogkrav og tilknytningskravet under vores korte introduktion til dagpengesystemet.

5. Du skal snart til en velkomstsamtale

Du inviteres til en såkaldt velkomstsamtale senest to uger efter, du har meldt dig ledig. Du modtager brev herom i din indbakke i selvbetjeningen på Mit MASe hvad velkomstsamtalen indeholder her.

6. Krav til din jobsøgning og godkendelse af rådighed

Du skal rådighedsgodkendes af MA mindst hver tredje måned i det første halve år, du er ledig. Her skal vi sikre os, at du er aktivt jobsøgende, og vi skal tale om, hvad du skal gøre fremover. Rådighedsgodkendelsen foregår ved et personligt møde. Du skal selv booke en tid til rådighedsgodkendelse i selvbetjeningen (punktet Samtaler) på Mit MA. Du får en reminder, når det er tid.

7. Udfyld et ydelseskort (dagpengekort) hver måned

Fra en bestemt dag i slutningen af måneden skal du udfylde dit ydelseskort (dagpengekort) på i selvbetjeningen på Mit MA – så modtager du dine dagpenge senest sidste bankdag i måneden på din Nemkonto. Du modtager en besked fra MA, når dagpengekortet er tilgængeligt i selvbetjeningen. Læs mere her.

Hvor meget får du i dagpenge? Se maksimumsatser, beregningsmetode mm. her.

8. Brug vores tilbud – de er til dig

Hold øje med de aktuelle tilbud på ma-kasse.dk. Du modtager også cirka en gang om måneden et nyhedsbrev med vores tilbud.

Held og lykke med jobsøgningen.

Ekstra: Kort introduktion til dagpengesystemet

Det danske dagpengesystem er vildtvoksende, og det er let at fare vild.

Hvor længe får man dagpenge? Hvor meget får man? Hvordan genoptjener man retten til dagpenge? Osv. Her følger en kort introduktion.

Nysgerrig på ChatGPT?Prøv det i jobsøgningen
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00