Efterløn

Efterlønssatser 2018

Satserne reguleres hvert år.

Din efterløn beregnes ud fra dit forudgående arbejde og dine pensioner.

Du kan gå på nedsat tid og supplere op med efterløn.

Maks. 2018-sats ved overgang efter opfyldelse af udskydelsesreglen

 

Pr. måned

Om året

Fuldtidsforsikrede

18.633 kr.

223.596 kr.

Deltidsforsikrede

12.422 kr.

149.064 kr.

 Maks. 2018-sats når udskydelsesreglen ikke er opfyldt

 

Pr. måned

Om året

Fuldtidsforsikrede

16.956 kr.

203.472 kr.

Deltidsforsikrede

11.304 kr.

135.648 kr.

Forudsætning for den lavere efterlønssats på 16.956 kr. pr. måned før skat (91 % af maks. dagpengesats)
Denne sats får du typisk, hvis du ikke opfylder toårskravet eller udskydelsesreglen, men du skal – som fuldtidsforsikret – have haft en indkomst på gennemsnitlig 20.478 kr. pr. måned i 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du skal have dit efterlønsbevis eller overgå til efterløn (245.736 kr. om året).

Som deltidsforsikret skal du have haft en indkomst på gennemsnitlig 13.652 kr. pr. måned i 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du skal have dit bevis eller overgå til efterløn (163.824 kr. om året).

Forudsætning for højeste efterlønssats på 18.633 kr. pr. måned før skat (100 % af maks. dagpengesats)
Denne sats får du typisk, hvis du opfylder toårskravet eller udskydelsesreglen, men du skal – som fuldtidsforsikret – have haft en indkomst på gennemsnitlig 22.505 kr. pr. måned i 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du skal have dit efterlønsbevis eller overgå til efterløn (270.043 kr. om året).

Som deltidsforsikret skal du have haft en indkomst på gennemsnitlig 15.002 kr. pr. måned i 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du skal have dit bevis eller overgå til efterløn (180.024 kr. om året).

Pension
Bundfradrag ved beregning af fradrag for pension: 15.700 kr. – for medlemmer født senest 31. dec. 1955.

Beløbsgrænse for opgørelse af ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger: 50.400 kr.

Fradrag for arbejde
Grænsen for arbejdsindtægt i forbindelse med lempeligt fradrag: 38.329 kr.

Skattefri præmie
For fuldtidsforsikrede udgør hver portion 13.416 kr.

For deltidsforsikrede udgør hver portion 8.944 kr.

Selvstændig virksomhed
Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse i efterlønsperioden: 79.048 kr.

(Efterlønssatserne i 2017 fremgår her og satserne for 2019 fremgår her).

Ikon Efterloen efter 1956

Brochure: Hvad kan du på din efterløn, hvis du er født FØR og EFTER 1. januar 1956?

 

 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00