Job & Karriere

Seniorjob

Seniorjob er en god ordning, hvis du mister dine dagpenge i en sen alder.

Den holder dig på arbejdsmarkedet de sidste år inden din efterløn.

Du skal søge din kommune om et seniorjob. Ikke MA.

Du står stadig til rådighed, mens du er i seniorjob.

Tjek her, om du har ret til et seniorjob
  • Du er med i efterlønsordningen?
  • Du har under fem år til efterlønsalderen, når din dagpengeret udløber?

Tidspunktet for, hvornår du kan få seniorjob, afhænger af, hvornår du mister dagpengeretten, og hvornår du når din efterlønsalder. (Du kan læse mere om din efterlønsalder her, hvis du er født i 1956 eller senere. Hvis du er født før 1956, så læs her).

 

Hvordan får du et seniorjob

Det er din kommune, der har pligt til at give dig et seniorjob, og du skal selv ansøge dem om det.

Kommunen skal ansætte dig i et seniorjob senest to måneder efter den dag, hvor du har anmodet om et seniorjob, dog tidligst ved udløbet af din dagpengeperiode. Det skal ske på fuld arbejdstid og på overenskomstmæssige vilkår, hvis du er fuldtidsforsikret medlem af MA. Du har ikke krav på at blive ansat inden for et bestemt område.

Du kan søge om et seniorjob, tre måneder inden din ret til dagpenge ophører og senest to måneder efter. MA anbefaler, at du søger, inden din ydelse udløber.

Giver kommunen dig ikke et seniorjob til tiden, skal kommunen udbetale dig et beløb, der svarer til de dagpenge, du modtog som ledig.

Mens du er i seniorjobbet, skal du stå til rådighed for formidlet arbejde. Får du ordinært arbejde, mens du er ansat i dit seniorjob, bevarer du ved ledighed retten til et nyt seniorjob.

Du skal fortsat være medlem af MA og fortsat indbetale dit efterlønsbidrag. Du optjener ikke ny ret til dagpenge i seniorjobbet.

Husk at søge om efterløn

Du skal huske at søge om efterløn ca. en måneds tid, før du når din efterlønsalder (det skulle passe med seniorjobbets ophør).

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00