Efterløn

Efterlønssatser 2020

Satserne reguleres hvert år.

Din efterløn beregnes ud fra dit forudgående arbejde og dine pensioner.

Du kan gå på nedsat tid og supplere op med efterløn.

Maks. 2020-sats ved overgang efter opfyldelse af udskydelsesreglen

 

Pr. måned

Om året

Fuldtidsforsikrede

19.083 kr.

228.996 kr.

Deltidsforsikrede

12.722 kr.

152.664 kr.

 Maks. 2020-sats når udskydelsesreglen ikke er opfyldt

 

Pr. måned

Om året

Fuldtidsforsikrede

17.366 kr.

208.392 kr.

Deltidsforsikrede

11.577 kr.

138.924 kr.

Forudsætning for den lavere efterlønssats på 17.366 kr. pr. måned før skat (91 % af maks. dagpengesats)
Denne sats får du typisk, hvis du ikke opfylder toårskravet eller udskydelsesreglen, men du skal – som fuldtidsforsikret – have haft en indkomst på gennemsnitlig 20.973 kr. pr. måned i 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du skal have dit efterlønsbevis eller overgå til efterløn (251.681 kr. om året).

Som deltidsforsikret skal du have haft en indkomst på gennemsnitlig 13.982 kr. pr. måned i 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du skal have dit bevis eller overgå til efterløn (167.783 kr. om året).

Forudsætning for højeste efterlønssats på 19.083 kr. pr. måned før skat (100 % af maks. dagpengesats)
Denne sats får du typisk, hvis du opfylder toårskravet eller udskydelsesreglen, men du skal – som fuldtidsforsikret – have haft en indkomst på gennemsnitlig 23.047 kr. pr. måned i 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du skal have dit efterlønsbevis eller overgå til efterløn (276.565 kr. om året).

Som deltidsforsikret skal du have haft en indkomst på gennemsnitlig 15.365 kr. pr. måned i 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du skal have dit bevis eller overgå til efterløn (184.377 kr. om året).

Pension
Bundfradrag ved beregning af fradrag for pension: 16.300 kr. – for medlemmer født senest 31. dec. 1955.

Beløbsgrænse for opgørelse af ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger: 52.600 kr.

Fradrag for arbejde
Grænsen for arbejdsindtægt i forbindelse med lempeligt fradrag: 39.878 kr.

Skattefri præmie
For fuldtidsforsikrede udgør hver portion 13.740 kr.

For deltidsforsikrede udgør hver portion 9.160 kr.

Selvstændig virksomhed
Maksimal indtægt ved tilladelse til selvstændig bibeskæftigelse i efterlønsperioden: 82.242 kr.

(Efterlønssatsterne i 2017 fremgår her og 2018 her og 2019 her).

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00