Efterløn

Efterlønssatser 2021

Satserne reguleres hvert år.

Din efterløn beregnes ud fra dit forudgående arbejde og dine pensioner.

Du kan gå på nedsat tid og supplere op med efterløn.

Maks. 2021-sats ved overgang efter opfyldelse af udskydelsesreglen

 

Pr. måned

Om året

Fuldtidsforsikrede

19.322 kr.

231.864 kr.

Deltidsforsikrede

12.881 kr.

154.572 kr.

 Maks. 2021-sats når udskydelsesreglen ikke er opfyldt

 

Pr. måned

Om året

Fuldtidsforsikrede

17.583 kr.

210.996 kr.

Deltidsforsikrede

11.722 kr.

140.664 kr.

Forudsætning for den lavere efterlønssats på 17.583 kr. pr. måned før skat (91 % af maks. dagpengesats)
Denne sats får du typisk, hvis du ikke opfylder toårskravet eller udskydelsesreglen, men du skal – som fuldtidsforsikret – have haft en indkomst på gennemsnitlig 21.236 kr. pr. måned i 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du skal have dit efterlønsbevis eller overgå til efterløn (254.826 kr. om året).

Som deltidsforsikret skal du have haft en indkomst på gennemsnitlig 14.157 kr. pr. måned i 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du skal have dit bevis eller overgå til efterløn (169.884 kr. om året).

Forudsætning for højeste efterlønssats på 19.322 kr. pr. måned før skat (100 % af maks. dagpengesats)
Denne sats får du typisk, hvis du opfylder toårskravet eller udskydelsesreglen, men du skal – som fuldtidsforsikret – have haft en indkomst på gennemsnitlig 23.336 kr. pr. måned i 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du skal have dit efterlønsbevis eller overgå til efterløn (280.029 kr. om året).

Som deltidsforsikret skal du have haft en indkomst på gennemsnitlig 15.557 kr. pr. måned i 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du skal have dit bevis eller overgå til efterløn (186.684 kr. om året).

Fra dagpenge til efterløn
Når du modtager dagpenge, kan du overgå til efterløn indtil dagen før din ret til dagpenge er udløbet, selv om du ikke har optjent timer til et nyt beskæftigelseskrav. Vi beregner her din efterløn med udgangspunkt i din gældende dagpengesats.

Pension
Bundfradrag ved beregning af fradrag for pension: 16.600 kr. – for medlemmer født senest 31. dec. 1955, og som ikke opfylder 2-års reglen.

Beløbsgrænse for opgørelse af ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger: 53.800 kr.

Fradrag for arbejde
Grænsen for arbejdsindtægt i forbindelse med lempeligt fradrag: 40.676 kr.

Skattefri præmie
For fuldtidsforsikrede udgør hver portion 13.912 kr. 12 skattefrie portioner udgør 166.944 kr.

For deltidsforsikrede udgør hver portion 9.274 kr. 12 skattefrie portioner udgør 111.288 kr.

Selvstændig virksomhed
Maksimal indtægt ved tilladelse til selvstændig bibeskæftigelse i efterlønsperioden: 83.887 kr.

(Efterlønssatsterne i 2017 fremgår her og 2018 her og 2019 her og 2020 her).

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00