Job & Karriere

Magistre på arbejde i gymnasieskolen

Arbejdsmarkedet for gymnasielærere har ændret sig meget i de senere år. For en nyuddannet magister med drømmen om at undervise i gymnasieskolen er vejen til et job blevet længere. Og flere søger andre græsgange. Drømmen om et nyt job er dog ikke urealistisk, og der bliver hele tiden ansat nye lærere.

Læs her, hvordan Joachim landede en fastansættelse. 

Gymnasielærere varetager mange forskellige job

Selvom man er gymnasielærer, kan man godt være nysgerrig på jobmuligheder uden for de gymnasiale uddannelser. Det er blevet mere almindeligt, at tidligere gymnasielærere nu laver noget andet. Der findes også lærere, som kommer fra andre jobs og andre brancher og nu arbejder som gymnasielærere.

Årsager til job- og brancheskift kan være mange. Det kan både være fordi man bliver nødt til at skifte job – eller det kan være, fordi man har lyst til at bruge sine kompetencer i en anden branche.

Fakta om gymnasielærere
 • 866 lærere blev fastansat på stx og hf i 2019
 • I 2016 var tallet 549
 • 525 GL-medlemmer er ledige
 • 19 procent af alle gymnasielærere er på deltid
 • 1.152 gymnasielærere er ansat i vikariater

Kilde: Tal fra Gymnasieskolen marts 2020.

Når du skal søge job som gymnasielærer

Du kan finde stillingsopslag til stx/HF og VUC på jobportalen gymnasiejob.dk

I GL’s medlemsblad ‘Gymnasieskolen’ og på www.gymnasieskolen.dk  

Lad dig også inspirere af andre karriereveje her.

Stillinger på erhvervsgymnasier slås typisk op i dagspressen, jobnet.dk mv. og på skolernes egne hjemmesider.

Mange jobdatabaser stiller en elektronisk jobagent til rådighed, der gør arbejdet nemmere for dig. Se links til databaser her.

Magistrenes A-kasse karriererådgiver GL’ere

I Magistrenes A-kasse har vi karriererådgivere med speciale i at rådgive gymnasielærere og magistre, der ønsker at arbejde i gymnasieskolen.

En af dem er Tine Vesth Nielsen, der i de senere år har rådgivet GL’s medlemmer, som mister deres job eller ikke får forlænget et vikariat. Samtidig har hun også mange samtaler med unge magistre, som kommer med et nyt eksamensbevis fra universitetet. Til magistre på jagt efter drømmejobbet er hendes klare anbefaling: 

”Det er bedre at have et job med relevans for gymnasiesektoren frem for at gå ledig.”

Hun opfordrer alle ledige magistre til at søge bredere i stedet for kun at søge snævert på gymnasierne. Nogle kigger på andre dele af undervisningssektoren, projektarbejde eller noget helt tredje.

Karriereportrætter: Sådan kan dit arbejdsliv også se ud med en baggrund som gymnasielærer

Et arbejdsliv som gymnasielærer kan forme sig på mange måder. Du kan være gymnasielærer hele dit arbejdsliv, eller du kan gå ind og ud af sektoren i perioder. Du kan også skifte jobfunktioner indenfor gymnasiesektoren. Klik her på linket, og se en række arbejdslivsportrætter ​om tidligere eller nuværende gymnasielæreres syn på gymnasielæreres ​kompetencer.

Læs også:

Hala brød med gymnasielærer-drømmen: Gik nye veje og fik fast job. 

Fra gymnasielærer til skibsinspektør: Signe kastede sig ud på dybt vand.

Eksempler på jobs tidligere gymnasielærere varetager i dag
 • AC medarbejder
 • Arkiv og museumsmedarbejder
 • Administrative medarbejder
 • Biblioteksansvarlig på uddannelsesinstitutioner
 • Forfatter og foredragsholder
 • HR i private og offentlige virksomheder
 • Interessevaretagelse i NGO´er/ interesseorganisationer
 • It-strategi, -udvikling, -support o.a.
 • Iværksætter
 • Jobs i forlagsbranchen, fx redaktør, videnskabelige tidsskrifter og udarbejdelse af undervisningsmateriale
 • Jobs indenfor integrationsområdet, fx boligsocialt ungearbejde, kvartersløft o. lign.
 • Kommunikationsmedarbejder
 • Konsulentbranchen
 • Kulturformidler
 • Kulturpædagog
 • Miljøtilsyn
 • Projektledelse i offentlige og private virksomheder
 • Skoleledelse på gymnasier eller andre uddannelsesinstitutioner
 • Studiekoordinator på videregående uddannelser
 • Uddannelseskonsulent i private og offentlige virksomheder
 • Undervisning, fx højskoler, SOSU, Folkeskolen, Professionshøjskoler, socialrådgiveruddannelsen
 • Vejledning og virksomhedskontakt i beskæftigelsessektoren
 • Vejledningsfunktioner – fx ungevejledning, studievejledning, læsevejledning o. lign.
 • Virksomhedskonsulent
 • Økonomi- og planlægningskonsulent på sygehus

Kilde: https://www.gl.org/medlem/medlemstilbud/Sider/Andetarbejdsmarked.aspx#

Hvis du er gymnasielærer, medlem af GL og mister dit job

I samarbejde med GL holder vi rådgivningsforløb målrettet din situation. Sammen med din faste karriererådgiver taler I blandt andet om kompetenceafklaring, jobmuligheder og dit ansøgningsmateriale.

Tilmelding til forløbet sker ved, at du sender en mail med emnefeltet “Tilmelding til karriererådgivning” til Charlotte von Bülow fra GL på cb@gl.org Når du tilmelder dig, skal du give dit samtykke til, at GL må udveksle dine oplysninger (navn, postnummer, mailadresse og cpr. nummer) med MA.

Klik her for at læse mere om GL’s karriererådgiverforløb hos MA

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00