Dagpenge

Dagpengesatser 2023 (fra 1. maj)

I skemaet ses de maksimale dagpengesatser fordelt på medlemstyper pr. 1. maj 2023. Hvordan DIN sats beregnes fremgår her.

Alle beløb er brutto (før skat) – nettobeløbet vil afhænge af din individuelle skatteprocent og dine fradrag.

Dagpengene kan maksimalt være på 90 pct. af din tidligere lønindtægt og aldrig højere end maksimumsatsen.

Maksimumsatser for … (før skat)

Pr. måned

Fuldtidsforsikrede

 

De tre første måneder (481 timer), hvis du er berettiget til beskæftigelsestillæg*

23.449 kr.

Hvis du ikke berettiget til beskæftigelsestillæg, eller du har fået tillægget i tre måneder (481 timer), da er den højeste sats …**

19.728 kr.


Fuldtidsforsikrede dimittender under 30 år (ikke-forsørgere)

 

De tre første måneder (481 timer)

Derefter (482 timer og frem)

14.106 kr.

9.700 kr.

 


Fuldtidsforsikrede dimittender over 30 år (ikke-forsørgere) 

 

De første tre måneder (481 timer)

Derefter (482 timer og frem)

14.106 kr.

12.253 kr.

 


Fuldtidsforsikrede dimittender (forsørgere) 16.177 kr.

Deltidsforsikrede

 

De tre første måneder (481 timer), hvis du er berettiget til beskæftigelsestillæg*

15.632 kr.

Hvis du ikke berettiget til beskæftigelsestillæg, eller du har fået tillægget i tre måneder (481 timer), da er den højeste sats …**

13.152 kr.


Deltidsforsikrede dimittender under 30 år (ikke-forsørgere)

 

De første tre måneder (481 timer)

Derefter (482 timer og frem)

9.404 kr.

6.467 kr.

 


Deltidsforsikrede dimittender over 30 år (ikke-forsørgere)

 

De første tre måneder (481 timer)

Derefter (482 timer og frem)

9.404 kr.

8.169 kr.

 


Deltidsforsikrede dimittender (forsørgere) 10.785 kr.

(Dagpengesatserne i 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023 (1.1.-30.4.)

*Forudsætninger for at få ret til beskæftigelsestillægget i tre måneder

Den 1. maj 2023 forhøjes den såkaldte 100 pct.sats fra 19.728 til 23.449 kr. (15.632 kr. hvis deltid)

For at opnå det højeste tillæg og dermed ret til de 23.449 kr., kræver det en gennemsnitlig månedsløn på 28.320 kr. i de bedste 12 måneder indenfor 24 måneder. Tillægget får du de tre første måneder af din ledighed (helt præcist de første 481 timers udbetaling), hvis du:

  1. har været uafbrudt medlem af a-kassen de seneste fire år før ledighed

  2. kan opfylde beskæftigelseskravet x 2 inden for 3 år, det vil sige, at du skal have arbejdet 3.848 timer eller tjent 508.656 kr. inden for de seneste 3 år

  3. kan få beregnet en dagpengesats, som er højere end 100 pct.satsen (den aktuelt maksimale sats)

Efter præcis 481 timers ledighed – uanset hvornår det sker på måneden – falder satsen tilbage på de maksimale 19.728 kr. (13.152 kr. hvis deltid).

Men kun hvis din indplaceringsdato ligger den 1. maj eller senere

Første gang du skal have dagpenge, bliver du indplaceret i en dagpengeperiode. Melder du dig fx ledig på Jobnet den 18. i måneden, er indplaceringsdatoen defineret som den 1. i samme måned.

  • Kun hvis din indplaceringsdato ligger den 1. maj 2023 eller senere, får du ret til den højere sats på 23.449 kr. i tre måneder/481 timer (under ovenstående forudsætninger).
  • Hvis din indplaceringsdato ligger før den 1. maj 2023, får du ikke ret til den højere sats på 23.449 kr., men kun den aktuelle sats (19.728 kr.).

** Forudsætning for højeste dagpengesats

For at være berettiget til den højeste dagpengesats – som fuldtidsforsikret – skal du som månedslønnet have haft en indkomst på gennemsnitlig 23.826 kr. pr. måned i 12 måneder, før du blev ledig (285.912 kr. om året). Vi beregner satsen på gennemsnittet af de 12 bedste måneder indenfor 2 år. Som deltidsforsikret skal du som månedslønnet have haft en indkomst på gennemsnitlig 15.844 kr. pr. måned i 12 måneder, før du blev ledig (190.608 kr. om året).

Omregningssatsen 2023

Omregningssatsen er 268,63 kr. Den skal vi bruge ved omregning af indtægter til timer, fx ved ukontrollabel beskæftigelse og modregning af pension. 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00