Dagpenge

Dagpengesatser 2022

I skemaet ses de maksimale dagpengesatser fordelt på medlemstyper. Hvordan DIN sats beregnes fremgår her.

Fuldtidsforsikrede kan højst få 19.351 kr. om måneden i 2022. Alle beløb er brutto (før skat) – nettobeløbet vil afhænge af din individuelle skatteprocent og dine fradrag.

Dagpengene kan maksimalt være på 90 pct. af din tidligere lønindtægt og aldrig højere end maksimumsatsen.

 Maks.satser for …
(før skat)

Pr. måned Pr. år
Fuldtidsforsikrede 19.351 kr. 232.212 kr.
Fuldtidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere) 13.836 kr. 166.032 kr.
Fuldtidsforsikrede  dimittender (forsørgere) 15.868 kr. 190.416 kr.
Fuldtidsforsikrede, midlertidig arbejdsfordeling 23.324 kr. 279.888 kr.
 Deltidsforsikrede 12.901 kr. 154.812 kr.
Deltidsforsikrede  dimittender (ikke-forsørgere) 9.224 kr. 110.688 kr.
Deltidsforsikrede dimittender (forsørgere) 10.579 kr. 126.948 kr.
Deltidsforsikrede, midlertidig arbejdsfordeling 15.550 kr. 186.600 kr.

(Dagpengesatserne i 2017 og 2018 og 2019 og 2020 og 2021).

Forudsætning for højeste dagpengesats

For at være berettiget til den højeste dagpengesats -som fuldtidsforsikret – skal du som månedslønnet have haft en indkomst på gennemsnitlig 23.371 kr. pr. måned i 12 måneder, før du blev ledig (280.452 kr. om året). Vi beregner satsen på gennemsnittet af de 12 bedste måneder indenfor 2 år. Som deltidsforsikret skal du som månedslønnet have haft en indkomst på gennemsnitlig 15.581 kr. pr. måned i 12 måneder, før du blev ledig (186.972 kr. om året).

Omregningssatsen 2022

Omregningssatsen er 259,80 kr. Den skal vi bruge ved omregning af indtægter til timer, fx ved ukontrollabel beskæftigelse og modregning af pension. 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00