Dagpenge

Dagpengesatser 2023 (NB: Kun indtil 1. maj 2023)

I skemaet ses de maksimale dagpengesatser fordelt på medlemstyper. Hvordan DIN sats beregnes fremgår her. Bemærk, at der gælder nye satser fra 1. maj 2023 – læs mere her.

Fuldtidsforsikrede kan højst få 19.728 kr. om måneden i 2023. Alle beløb er brutto (før skat) – nettobeløbet vil afhænge af din individuelle skatteprocent og dine fradrag.

Dagpengene kan maksimalt være på 90 pct. af din tidligere lønindtægt og aldrig højere end maksimumsatsen.

 Maks.satser for …
(før skat)

Pr. måned Pr. år
Fuldtidsforsikrede 19.728 kr. 236.736 kr.
Fuldtidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere) 14.106 kr. 169.272 kr.
Fuldtidsforsikrede  dimittender (forsørgere) 16.177 kr. 194.124 kr.
 Deltidsforsikrede 13.152 kr. 157.824 kr.
Deltidsforsikrede  dimittender (ikke-forsørgere) 9.404 kr. 112.848 kr.
Deltidsforsikrede dimittender (forsørgere) 10.785 kr. 129.420 kr.

(Dagpengesatserne i 2017 og 2018 og 2019 og 2020, 2021 og 2022).

Forudsætning for højeste dagpengesats

For at være berettiget til den højeste dagpengesats -som fuldtidsforsikret – skal du som månedslønnet have haft en indkomst på gennemsnitlig 23.826 kr. pr. måned i 12 måneder, før du blev ledig (285.912 kr. om året). Vi beregner satsen på gennemsnittet af de 12 bedste måneder indenfor 2 år. Som deltidsforsikret skal du som månedslønnet have haft en indkomst på gennemsnitlig 15.844 kr. pr. måned i 12 måneder, før du blev ledig (190.608 kr. om året).

Omregningssatsen 2023

Omregningssatsen er 268,63 kr. Den skal vi bruge ved omregning af indtægter til timer, fx ved ukontrollabel beskæftigelse og modregning af pension. 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00